Enkät Sommarschema – sista dag 25/9

Vi vill påminna alla på pappersbruket och Kvalitet & Miljö om att sista dag, att svara på enkäten för att lämna din åsikt om sommarens 6-skift schema, är 25 september.
Länk till enkäten finns i det mail som skickades ut till alla berörda anställda den 5 september.

 

BillerudKorsnäs medarbetarundersökning!

Viktigt att man deltar i medarbetarundersökningen och svarar ärligt på frågorna.
Områden som det kommer frågor på är engagemang, ledarskap, organisatorisk & social miljö, integrationen samt andra frågor kopplat till trygghet, effektivitet och stolthet.

Undersökningen genomförs av en extern partner, Brilliant som hanterar alla svar konfidentiellt.