Select Page

Förtroendevalda

Avdelningens styrelse:

 • Marie Olsén                 Ordförande & Vice kassör
 • Vakant                           Kassör
 • Johanna Fredriksson Vice ordförande & Sekreterare
 • Monica Peterson         Studieorganisatör
 • Vakant                           Vice Studieorganisatör
 • Micael Hallberg           Ledamot
 • Christer Stafstedt        Ledamot
 • Anders Anefjärd         Ledamot

Styrelseersättare:   

 • Mats Wessman           Huvudskyddsombud, Vice Sekreterare
 • Christoffer Ringqvist Ungdomsansvarig
 • Vakant                         

Studie- ungdomskommitté:

 • Monica Peterson 
 • Christoffer Ringqvist

Skiftschemakommittén:

 • Mikael Jebsen (sammankallande sulfatfabrik)
 • Anders Åberg
 • Pär Johansson (sammankallande pappersbruk)
 • Roland Johansson
 • Håkan Frangert
 • Leena Ollikainen
 • Åke Malmström
 • Anders Anefjärd
 • Elise Appelberg