Om oss

Pappers avd.54 Skärblacka har ca. 400 medlemmar och vi grundades år 1906.
Skärblacka ligger ca. 2 mil utanför Norrköping vid sjön Glan som är Norrköpings dricksvattentäkt.

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 styrelseersättare.
Avdelningens styrelse:

– Marie Olsén                                          Ordförande  & Vice kassör
Christoffer Ringqvist                           Kassör & Ungdomsansvarig
– Johanna Fredriksson                           Vice ordförande & Sekreterare
– Jimmie Carlsson                                   Studieorganisatör
– Micael Hallberg                                    Ledamot
– Anders Anefjärd                                   Ledamot

Styrelseersättare:
– Mats Wessman            Samordnande Huvudskyddsombud & Vice sekreterare
Fredrik Lindroth
– Elin Eriksson

Vi bedriver medlemsnära arbete dagligen då vi har vår expedition på fabriksområdet som är öppen måndag-fredag kl. 07:30-15:30.
Vi har även en kassörsexpedition, som är öppen efter överenskommelse, och ett mötesrum i Skärblacka Folkets Hus, där vi har våra styrelse- och medlemsmöten.

Ordförande och SHSO jobbar heltid på sitt uppdrag.

Ca. 1 gång i månaden har vi styrelsemöte och förhandlingskommittémöten 4 ggr/år har vi medlemsmöten.
Vi har årliga SKAS träffar för skyddsombud, kontaktombud, avdelningsråd och samrådsrepresentanter vår & höst med utbildningar och föreläsningar om aktuella ämnen.