Avgifter

Hur mycket ska jag betala i fackavgift?

Avgifter är per månad

Till förbundet Till
avd 54
Sammanlagt Försäkring Tandklubb
Obligatorisk Frivillig
Lönearbete 0,90% 0,45% 1,35% 52:- 60:-
Om du får
A-kasse ersättning
200:- 0 200:- 52:- X
Sjuk, föräldrarledig eller annan ersättning från försäkringskassan 200:- 0 200:- 52:- 60:-
Pensionärsmedlem 150:- 0 150:- x Ej efter 65 år

När man studerar kan man söka avgiftsbefrielse på blankett som man får från avdelningen.
A-Kasseavgift betalas separat på inbetalningskort och är för närvarande 170:- går att betala via autogiro.
Blankett finns på pappers.se eller på Pappers avd. 54 expedition.

Vart går då fackavgiften.
Löner ca % Lokaler ca 8% Tel och porto ca 5% material ca 10% möten ca 10% gåvor ca 5% sponsring ca 5% studier ca 5% skatter och lite småkostnader ca 2%

En mer exakt beskrivning av inkomster och utgifter lämnas varje år på årsmötet.