Förmåner

Ditt försäkringsskydd

När man har en anställning där det finns ett kollektivavtal tecknat har man ett antal försäkringar. TFA Trygghetsförsäkring arbetsskada AGS Avtals grupp sjukförsäkring TGL Tjänstegruppliv försäkring AGB Avgångsbidragsförsäkring Avtalspension SAF-LO

För mer information följ länken nedan.
AFA-försäkringar

 

Är du medlem i Pappers har du även följande försäkringar:
Hemförsäkring Olycksfallsförsäkring fritid Efter TGL (vid ex arbetslöshet) Barngruppliv

Även ett obligatorisk försäkringspaket där avdelningen bestämmer nivå, från  den 1/1-15 gäller följande. 
Vi  har en sjukförsäkring som består i 5 % av ett Pbb/per månad, från dag 91 och 1,5 år framåt. Du kan vara 100, 50 eller 25 % sjuk. Är du berättigad till sjukpenning får du ersättning. Dessutom har vi fortfarande Diagnosförsäkring. Vid vissa svåra sjukdomar kan du få ett engångsbelopp utbetalat. Blir du sjuk ta kontakt med  avdelningen. Råkar du ut för ett olycksfall är du också försäkrad. Även då tar du kontakt med oss, eller anmäler själv till Folksam. Vi har from 1/4-15 även en livförsäkring bestående av  6 Pbb (tidigare 3 Pbb) i vårt försäkringspaket. Det betyder att dina anhöriga får lite ekonomisk hjälp om det värsta skulle hända. Denna försäkring är bra då den inte har någon, nedtrappning på grund av ålder utan gäller fram till den månad man fyller 65 år. Ta kontakt med oss om du råkar illa ut! Kanske du har rätt till någon ekonomisk hjälp.

Detta till en kostnad av 52:-/mån from 1/2-22

Pappers Förbundsstyrelse har den 12 mars 2020 tagit beslutet att alla medlemmar skall omfattas av en inkomstförsäkring vid eventuell arbetslöshet.

Försäkringenskall lämna ersättning upp till 80% av inkomsten.

 Försäkringen lämnar ersättning för en inkomst mellan 25 025 kr och upp till 50 000 kr i högst 300 dagar (dag 1-300). Försäkringen lämnar också ersättning till de som har inkomster under A-kassans tak (25 025 kr). De kan erhålla ersättning mellan dagarna 101-300.

Inkomstförsäkringen träder i kraft den 1 juli 2020, alla som är medlemmar då kommer direkt att omfattas av försäkringen.

De som blir medlemmar efter den 1 juli 2020 kommer ha en karens/kvalifikationstid på 12 månader, förutom för de som går från ett medlemskap, i en annan facklig organisation, där det ingår en kollektiv inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från A-kassan och ingår i medlemskapet.

För att erhålla ersättning från försäkringen krävs också att den enskilde har rätt till inkomstbaserad ersättning från A-kassan, man ska ha varit medlem i A-kassan i 12 månader.

Inkomstförsäkringen ersätter all arbetslöshet.

För mer information följ länken nedan.
Folksam