Select Page

Inför Lönerevision Skärblacka

Vi kan nu meddela att vi är klara med förhandlingarna gällande förutsättningarna för lokal lönerevision för kollektivanställda.

Det centrala avtalet ger i snitt 1 065 kr vilket motsvarar 3,6 % lokalt. Förhandlingarna mellan företaget och Pappers lokalt har resulterat i en generell del på 899 kr (inklusive 11 % året runt tillägg), samt en individuell del på 225 kr som cheferna kommer att fördela enligt Billeruds lönebildningsprinciper dvs efter prestation och marknadslöneläge.

Observera att den individuella lönesättningen innebär att alla inte får snittet på 3,6 % utan det finns en spridning upp och ner.

Totalt läggs 3,71 % ut i lönerevisionen för hela kollektivet.

Även i år kommer alla medarbetare som ingår i lönerevisionen att få ett personligt lönesamtal där chefen kommer att förklara på vilka grunder lönen är satt samt ett lönebrev.

Då det i år kom ett nytt två-årigt kollektivavtal så ligger lönerevisionen senare än vanligt. Det gör att besked till medarbetare kan i vissa fall behöva ske under semesterperiod och kan då ske via telefon.

Sker lönebesked via telefon så har medarbetaren rätt till ett personligt lönesamtal så snart detta är möjligt. Lönebrev och samtal ska vara distribuerade och genomförda senast 18 augusti.

De nya lönerna kommer att utbetalas med lönen i augusti, och gäller retroaktivt från 1 april 2023.