Vi vill påminna alla på pappersbruket och Kvalitet & Miljö om att sista dag, att svara på enkäten för att lämna din åsikt om sommarens 6-skift schema, är 25 september.
Länk till enkäten finns i det mail som skickades ut till alla berörda anställda den 5 september.