Viktigt att man deltar i medarbetarundersökningen och svarar ärligt på frågorna.
Områden som det kommer frågor på är engagemang, ledarskap, organisatorisk & social miljö, integrationen samt andra frågor kopplat till trygghet, effektivitet och stolthet.

Undersökningen genomförs av en extern partner, Brilliant som hanterar alla svar konfidentiellt.