Hej,

Som vi tidigare berättat så kommer alla medlemma att få en gåva, Pappers avd. 54 har  fått återbäring från Folksam och den vill vi dela med er medlemmar.

Gåvan består av ett trygghetspaket brand som innehåller:

1 brandsläckare 6 kg (totalvikt 9,5 kg).
1 brandfilt
1 brandvarnare

Utlämning av paketet kommer att ske vid lastkajen Strömporten, paketen kan endast hämtas personligen mot uppvisande av id-kort/körkort.

Datum och tid för utlämning är följande:

5 april kl. 8.00-15.30
6 april kl. 8.00-15.30
14 april kl. 8.00-15.30
20 april kl. 8.00-15.30

Vårliga hälsningar
Pappers avd. 54
Styrelsen