Vad vill du påverka på jobbet?

Det är kollektivavtalet som avgör vad som gäller på jobbet, både för dig och för arbetsgivaren. Här bestäms bland annat hur stor löneökning du får, att du får ersättning vid arbete på obekväm arbetstid, vilka arbetstider som gäller för dig och att du har rätt till tjänstepension. Pappers nuvarande kollektiv-
avtal gäller fram till den 31 mars 2023.
Därför är det dags nu att berätta vad du vill förändra på jobbet.
Senast 5 april 2022
Alla medlemmar kan ge förslag på vilka krav som Pappers ska driva i de kommande avtalsförhandlingarna. Genom att lämna in en så kallad avtalsmotion ger du förslag på vad du vill förbättra. Prata med de förtroendevalda på din avdelning kring vad du vill förändra så hjälper de dig att skriva en avtalsmotion. En motion kan lämnas in från en avdelning, eller enskild medlem, och ska skickas in till förbundet senast den 5 april 2022.
Nästa steg i processen blir sedan att samla ihop alla förslag och tillsammans formulera vilka frågor som är viktigast för medlemmarna i Pappers.
Förhandling
Arbetsgivarna gör samma sak och i december 2022 får vi reda på vad de vill förändra i kollektivavtalet. Efter årsskiftet startar förhandlingarna mellan Pappers och arbetsgivar-
organisationen Industriarbetsgivarna. Målet är att ha ett nytt kollektivavtal klart innan det nuvarande löper ut.
Håll dig uppdaterad på pappers.se/avtal2023