Vi kan nu meddela att vi är klara med förhandlingarna gällande förutsättningarna för lokal lönerevision för kollektivanställda.

Det centrala avtalet ger i snitt 724 kr vilket motsvarar 2,5 % lokalt. Företaget och Pappers har lokalt kommit överens om en lönerevisionsmodell där utgångspunkten har varit att det finns en generell del på 489 kr (inklusive 11 % året runt tillägg), samt en individuell del på 400 kr som cheferna kommer att fördela enligt BillerudKorsnäs lönebildningsprinciper dvs efter prestation och marknadslöneläge. Företaget har i år lagt till en extra summa som har fördelats mellan generell del och individuell del.

Observera att den individuella lönesättningen innebär att alla inte får snittet på 2,5 % utan det finns en spridning upp och ner.

Totalt läggs 3,1 % ut i lönerevisionen för hela kollektivet.

Även i år kommer alla medarbetare som ingår i lönerevisionen att få ett personligt lönesamtal där chefen kommer att förklara på vilka grunder lönen är satt samt ett lönebrev.

Lönebrev och samtal ska vara distribuerade och genomförda senast 13 maj.

De nya lönerna kommer att utbetalas med lönen i maj, och gäller retroaktivt från 1 april 2022.