Den 27/10 uppmärksammade företaget skyddsombuden på skyddsombudensdag i Folkets Hus med fika, föreläsning om riskbruk, missbruk och beroendeproblematik i arbetslivet som avslutades med en gemensam lunch. 

Det behövs skyddsombud som ronderar på fabriken under stoppet. 
Vi ska synas och föregå med gott exempel påminna personal om vi ser några brister, men på ett trevligt och positivt sätt. 

Vi har haft två skyddsombudsträffar inför storstoppet.

BAM-utbildningar startar igen med två tillfällen i november och i ett tillfälle i december, andra utbildningar som startar igen är Säkerhetsutbildningarna i Folkets Hus.

En ny utbildning som alla ska gå är ”Må Bra PÅ Jobbet” som kommer ske under slutet 2021 och 2022.

Anders Anefjärd tf. SHSO 

You´ll Never Walk Alone