Select Page

Vi är glada att meddela att vi nu är klara med förhandlingarna gällande lönerevision för kollektivanställda.

Det centrala avtalet ger i snitt 797 kr vilket motsvarar 2,6 % lokalt. Företaget och Pappers har lokalt kommit överens om en lönerevisionsmodell där utgångspunkten har varit att det finns en generell del på 443 kr (inklusive 11 % året runt tillägg), samt en individuell del på 498 kr som cheferna har fördelat efter prestation, intern lönestruktur och marknadslöneläge. Företaget har i år lagt till en extra summa till den individuella delen som ska fördelas lokalt.

Observera att den individuella lönesättningen innebär att alla inte får 2,6 % utan det finns en spridning upp och ner.

Totalt har företaget lagt ut 3,4 % i lönerevisionen för hela kollektivet.

Även i år kommer alla medarbetare som ingår i lönerevisionen att få ett lönebrev personligen från sin chef och ett lönesamtal där chefen kommer att förklara på vilka grunder lönen är satt.

Lönebrev och samtal ska vara distribuerade och genomförda senast 28 maj.

De nya lönerna kommer att utbetalas med lönen i april vilket ger en mycket kort tid för genomförandet av lönesamtal. Parterna har kommit överens om att utbetalning av lönerevisionen ändå bör ske i april och vilket kan innebära att några lönesamtal får ske efter löneutbetalning. Intentionen är dock att lönesamtal ska ske så snart som möjligt. Den nya lönen gäller retroaktivt från 1 november 2020.