Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa höjer medlemsavgiften från den 1 februari 2021 till 170 kronor per månad
Höjning av medlemsavgiften från den 1 februari 2021
Riksdagen har som ni vet beslutat om ett bättre inkomstbortfallsskydd vid arbetslöshet. Arbetslöshetsersättningen har höjts både när det gäller inkomstbortfallsförsäkringen och grundförsäkringen. Det välkomnar vi för våra medlemmar. Resultatet av det innebär att ersättningen är högre för er medlemmar vid en arbetslöshet men också att kassans kostnader ökar.
Medlemsavgiften kommer därför att höjas med 21 kr per månad från den 1 februari 2021 till 170 kronor per månad.
Det känns såklart tråkigt att meddela er detta, samtidigt hoppas vi att ni ser fördelarna det innebär att ha ett bättre skydd vid en eventuell arbetslöshet.

Vill du veta mer?
Mer information om de nya reglerna hittar du på www.pappersakassa.se.
Med vänlig hälsning
PAPPERSINDUSTRIARBETARNAS
ARBETSLÖSHETSKASSA
Petra Andersson