Förbundet har likt andra fackförbund ajournerat (skjutit upp) årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är prolongerat (fram flyttat) till den 31 oktober.
Lokalavtal och riksavtal gäller precis som vanligt fram till dess. Det innebär att förbundet börjar förhandla igen den 1/10, och parterna har en månad på sig att bli överens innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas, är det från samma läge som var när man sköt upp förhandlingarna.

Vi återkommer när vi får mer information.

Vänlig hälsning, Styrelsen Pappers avd. 54