Idag har vi suttit i möte med Östra distriktet och delar av förbundet via Teams, vi diskuterade lägget på bruken runt Corona COVID-19, på vissa bruk har man korttids permitterat och på andra som tillverkar samhällsviktiga förpackningar, vilket vi på Skärblacka gör, har efterfrågan ökat.
Andra punkter som diskuterades var bland annat arbetsmiljö kopplat till Corona COVID-19, det jobbas väldigt lika runt om på bruken.
Eftersom avtalsförhandlingarna är uppskjutna till 1 oktober finns inget nytt att rapportera.

Under veckan har vi haft årsmöte i vår tvärfackliga referensgrupp inom BillerudKorsnäs där Marie Olsén (Pappers) Mats Wessman (AHSO) och Gunnevi Lehtinen Johansson (representerar tjänstemannafacken).
I referensgruppen hanteras frågor som är gemensamma och koncernövergripande för svenska Bruk/enheter, ett exempel på beslut som tagits är höjningen av friskvårdspengen från 1500: – till 3000: -.

Några av de aktuella frågor vi jobbar med lokalt är Psykosocial arbetsmiljö på Pappersbruket, mycket enskilda frågor från medlemmar samt rehabiliterings ärenden.

UNG 2020, har ny sista anmälningstid, 20 maj 2020. Just nu har vi 10 st. ungdomar från  avd. 54 anmälda till eventet.

Vänlig Hälsning
Styrelsen Pappers avd,54