Hej,

Vi närmar oss sommar och semestertider och som det ser ut så får vi spendera den i Sverige, icke att förakta, Sverige är ett mycket vackert land och det finns många nya fina platser att utforska.

Den 25 maj förhandlade företaget med oss (Pappers) och de andra facken om att förlänga möjligheten att vidta åtgärder som kan förenkla bemanningsläget om vi hamnar i ett läge med hög frånvaro pga. COVID-19
Den enda förändringen från föregående är att 70-timmars återgår till det normala dvs. det ät inte ok att jobba mer än 70-timmar och det är endast brukets ledningsgrupp som får ta beslut att aktivera 70-timmar> 90-timmar. Överenskommelsen gäller från 2020-06-01 till 2020-08-31.

Arbetet runt OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) på pappersbruket är startat, en enkät är utskickad på PM 9, Avonova och Pappers kommer att gå igenom enkäten samt möte med driftledning är inplanerat för att hantera svarsresultatet och planera åtgärder.
Efter sommaren kommer vi att fortsätta arbeta med en maskin i taget.

Nästa styrelsemöte, det sista mötet innan semestern, är den 8 juni.
Vårt årsmöte är framflyttat till oktober -20, närmare information kommer när datum är bestämt.

Den 20 maj tog Pappers förbundsstyrelse ett beslut om att ställa in UNG2020 då omständigheterna gör att det inte går att genomföra istället kommer det att vara ett digitalt 100-årsjubileum den 1 oktober med musik, humor och allvar, alla som är anmälda kommer att få ett brev hemskickat.

Nu har många sommarvikarier kommit, ta hand om dem och se till att det arbetas säkert ute i fabriken. Vi kommer att skicka ut en liten informations broschyr om Pappers avd.54 under v. 23.

Som medlem i ett LO förbund kan du ta del av erbjudande från LO mervärde, gå in på www.LOmervärde.se och klicka på Pappers så hittar du många fina erbjudanden at ta del av.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Pappers avd. 54

// Marie