Hej alla medlemmar

Kort information angående Pappers sjuk- och grupplivs försäkring för medlemmar.


Folksam har sänkt avgiften för premien på vår sjukförsäkring med 9 kronor,
från 28 kr till 19 kr. Detta medför att kostnaden för sjuk- och gruppliv försäkringen
blir 61 kronor i månaden och gäller från 1 januari 2020 och syns på lönespecifikationen för januari -20.

Pappers avdelning 54  
Gruppliv Premier 2020   2019
6 prisbasbelopp 42,00:- 42,00:-
 
Sjukförsäkring
Inkomstbortfall 5% av prisbasbeloppet 19,00:- 28,00:-
Total summa 61:- 70:-

Ni behöver inte göra något utan förändringen är anmäld till BK lön.

Pappers avdelning 54