Pappers avd.54 har under både lördag och söndag varit med på teamsmöte med förbundet och de andra avdelningarna runtom i Sverige.

Facken inom industrin, Livs, GS-facket, IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer har gått med på ett avtal som ger en löneökning med 5,4 % och avtalet löper under 29 månader, retroaktivlön är uteslutet då avtalet gäller från 1 nov 2020. Industriarbetsgivarna anser att det är märket.
Pappers har i nuläget inte kommit överens om något nytt avtal.

Till uppgörelse hör även pensionsavtal med arbetsgivarna. Mer pengar till avtalspensionen och om några år får även den som fyllt 22 år – inte som idag 25-åringar och äldre – inbetalningar till sin framtida pension. Dessutom kommer pensionsinbetalningarna att synas på lönespecifikationen så att man har koll på hur mycket som har betalats in.

Avtalsrörelsen är inte över ännu, ett dygn efter att Industriavtalet skrevs under saknas fortfarande ett avtal för massa– och pappersindustrin.

Nästa förhandlingstillfälle, som gäller vårt egna avtal, är under eftermiddagen idag (måndag 2/11) och så fort vi får information från den förhandlingen återkommer vi.

Pappers avd.54

Styrelsen