Meddelande från Pappers centralt
Nu har vi (Pappers) likt alla andra ajournerat årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är prolongerat (framflyttat) till den 31 oktober.
Det innebär att vi (Pappers) börjar förhandla igen den 1/10 och vi har då en månad på oss att bli överens, innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från samma läge som vi är idag.