Hej,

Här kommer samma text en gång till bara för att klargöra div frågor efter Folksams utskick via Kivra.

För att finansiera inkomstförsäkringen kommer förbundet att halvera diagnoskapitalet från dagens 50 000 till 25 000 kronor för diagnoser som ges efter 2021-01-01.  

Information från förbundet visar att det finns tre steg i diagnoskapital efter 2021-01-01.

1, Förbundet betalar diagnosförsäkringen, den ersätter som tidigare godkända diagnoser med 25,000:-

2, Att avdelning kan gå in och betala 25;- per medlem och månad för ytterligare för 25,000:- upp till 50,000:- efter 2021-01-01.

3, Att jag som enskild medlem kan gå in och betala 30:-/månad för ytterligare 25,000:- då upp till 75,000:- i diagnoskapital efter 2021-01-01.

Styrelsens förslag gällande Diagnoskapitalsförsäkringen

– Att avdelning 54 går in och betalar 25:-/månad och medlem fr.o.m. 2021-01-01 för att täcka upp skillnaden i diagnosförsäkringen, från 25,000:- till 50,000:-efter att sänkning skett för att finansiera inkomstförsäkringen.  

Årsmötets beslut:

Styrelsens förslag bifölls, Avdelningen kommer att betala 25:-/månad och medlem vilket gör att ersättningsbeloppet är oförändrat, 50,000:- efter 2021-01-01

Sammanfattningsvis:

Som enskild medlem kan jag höja diagnosförsäkringen ersättning från dagens 50,000:- till 75,000:- efter 2020-01-01.

Vänlig hälsning

Styrelsen
Pappers Avd 54