Bakgrund till förhandlingen är ett behov av att kunna  säkerställa driften i produktion ifall många måste vara hemma samtidigt på grund av sjukdom, VAB eller om regeringen beslutar sig för att stänga skolor och förskolor.

Den 27 mars har samtliga fack förhandlat med företaget för att säkerställa en säker och stabil produktion om det skulle uppstå ett scenario med högre personalfrånvaro än normalt pga. indirekta eller direkta, effekter av Covid-19.
Förhandlingens giltighetstid är: 2020-03-26 och längst t.o.m. 2020-05-31 med möjlighet till förlängning.

Åtgärderna ska kunna åberopas av personalansvarig chef eller ledningsgrupp vid situation där alla andra bemanningslösningar är uttömda. Detta ger en möjlighet till ökad flexibilitet gällande bemanning, arbetstider, fördelning av arbetsuppgifter mm.

Exempel på åtgärder:

  • Under avtalsperioden höjs gränsen från 70 timmar till 90 timmar.

Andemeningen med 70-timmars regeln gäller fortfarande. Dvs att alla andra möjligheter för att lösa den uppkomna situationen är uttömda. Det är inte fritt att bara arbeta upp till 90 timmar i veckan.

  • Tillfälliga omplaceringar

Parterna är överens om att såväl tjänstemän som kollektivanställda tillfälligt kan utföra arbetsuppgifter utanför dennes huvudsakliga arbetsområde. Det betyder att en tjänsteman tex får köra truck för att säkra produktionen. Detta under förutsättning att hen har rätt kvalifikationer (tex truckkort). I första hand ska det ske å frivilliga basis. Men om arbetsgivaren bedömer att det är akut läge så har arbetsledningen möjlighet att beordra medarbetare under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer och att man också får en introduktion utifrån säkerhetsperspektiv.

  • Inställda skiftsamlingar
    Konstaterades att dessa timmar ligger inom företagets rätt att leda och fördela arbetet, timmarna som skulle vara för skiftsamling återgår till ufyllnadstidsbank.

Önskar
Styrelsen
Pappers avd. 54