För att minimera smittspridningsrisken av Covid-19 i produktionskritiska lokaler så är icke verksamhetskritiska besök ej längre tillåtna i manöverrummen.
Om möjligt använd telefon i första hand.
Det innebär att icke produktionskritiska möten ska hållas utanför manöverrummen och ute i fält inför exempelvis underhållsarbeten. Möten för skiftavlösning och lokal operativ styrning hålls fortsatt i manöverrum.

Denna information gäller tills vidare och kan komma att omvärderas i takt med ny information och kunskap om situationen.

Vid eventuell osäkerhet eller frågor, kontakta din närmaste chef eller din kontaktperson.