Pappers alla medlemmar kommer från den 1 juli 2020 omfattas av en inkomstförsäkring som kan ge 80% i ersättning med lön upp till 50 000 kr i 300 ersättningsdagar. Sveriges bästa fackförening ger våra medlemmar Sveriges bästa inkomstförsäkring, enligt vår mening.

  • Inkomstförsäkringen träder i kraft den 1 juli 2020, alla som är medlemmar då i Pappers och Pappers A-kassa kommer direkt att omfattas av försäkringen.
  • Inkomstförsäkringen kompletterar inkomstbaserad ersättning från a-kassan och ingår i medlemskapet. Det innebär att du kan bar få ersättning från försäkringen när du får inkomstbaserad ersättning från Pappers A-kassa.
  • Går den enskilde med efter den 1 juli 2020 måste du ha varit medlem i Pappers i minst 12 månader, samt vara kvalificerad till inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
  • Inkomstförsäkringen ersätter all arbetslöshet (oavsett hur den uppkommit).
  • Medlemmar som tjänar över 50 000 kr per månad kan välja att teckna ett frivilligt tillägg för att höja taket upp till max 90 000 kr per månad.
  • För att ersättning ska kunna utbetalas från tilläggsförsäkringen behöver du ha haft den i 12 månader. 

Särskild kvalifikationstid gäller för den som tecknar tillägget i samband med att försäkringen införs (de som gör det omfattas direkt av tillägget).