Vi är glada att meddela att vi nu är klara med förhandlingarna gällande lönerevision för kollektivanställda.

Det centrala avtalet ger i snitt 620 kr vilket motsvarar 2,41% lokalt. Företaget och Pappers har lokalt kommit överens om en lönerevisionsmodell där utgångspunkten har varit att det finns en generell del på 344 kr (inklusive 11% året runt tillägg), samt en individuell del på 310 kr som cheferna har fördelat efter prestation, intern lönestruktur och marknadslöneläge. Företaget har också lagt till en extra summa i år till vissa prioriterade befattningar.

Observera att den individuella lönesättningen innebär att alla inte får 2,41% utan det finns en spridning upp och ner.

Totalt har företaget lagt ut 2,59% i lönerevisionen för hela kollektivet.

Även i år kommer alla medarbetare som ingår i lönerevisionen att få ett lönebrev personligen från sin chef och ett lönesamtal där chefen kommer att förklara på vilka grunder lönen är satt.

Lönebreven ska vara distribuerade och lönesamtal genomfört senast 19 september.

De nya lönerna kommer att utbetalas med lönen i september för att alla ska hinna få sitt lönesamtal innan utbetalning. Den nya lönen gäller retroaktivt från 1 april.