Matts Jutterström har efter en längre tids sjukdom beslutat att frånträda sitt uppdrag som förbundsordförande. Matts kommer att frånträda sitt ordförandeskap i samband med det ordinarie förbundsårsmötet som hålls i maj månad. Valberedningens ordförande Peter Östergren är underrättad och valberedningen kommer skyndsamt att börja sitt arbete. Förbundsårsmötet har att genomföra ett fyllnadsval fram till nästa ordinarie kongress 2022. Matts kommer fortsatt att stå till förbundets förfogande men i en mindre krävande roll än den han har i dag. Med hälsningar SVENSKA PAPPERSINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET