Nu har det återigen varit en SKAS (skyddsombud, kontaktombud, samråd, avdelningsråd) träff. Utbildnings dagarna var måndag den 27 maj och tisdagen den 28 maj på Scandic Nord Norrköping. Utan övernattning denna gång. Dagarnas tema var om mobbing, olikheter (mångfald), allas lika värde och alkohol och droger, brottsförbyggande mm.

Det var två dagar fyllda med intressanta föreläsningar och diskussioner med följande föreläsare:

Tobias Karlsson:
En barndom kantad av mobbning och hemligheter höll på att bryta ner honom totalt, men har också gjort honom starkare och till den han är idag. Tobias Karlsson proffesionell dansare/ koreograf sedan 1999 som brinner för sitt arbete och kan inspirera till att våga följa drömmen även om vägen tyckes lång eller rent ut sagt omöjlig.

Vi fick höra Tobias Karlssons historia om de tidiga skolåren där mobbningen löpte parallellt med en dansvärld fylld av beröm och ryggklapp. Hör om hur hans homosexualitet påverkat honom och hans omvärld och om hur Let´s dance fått drömmen att verka lite närmare.

Genom att lyssna till signalerna omkring dig, din egen intuition och genom att ibland ta emot en hjälpande hand från en vän, har jag lärt mig att man kan uppnå drömmen! MEN om du inte är lycklig under resans gång, då kommer du inte heller bli det när du uppnår drömmen. Jag vill börja med att berätta att mitt liv inte alltid varit ”En dans på rosor”.
– Tobias Karlsson

Carina Bjurgard:
Som jobbar på behandlingshemmet ”The drawing room” i Norsholm som erbjuder behandling av missbruk och beroende inom alkohol, droger och spel. En vistelse på The Drawing Room pågår i 28 dagar. Det är den tid som har visat sig vara rimlig för att kunna fokusera på problemen och för att åstadkomma en riktig förändring. Behandlingen genomförs tillsammans med andra klienter (max 8 åt gången). Upplägget är anpassat för att du ska kunna använda din tid så effektivt som möjligt och för att grupptillhörigheten ska kunna bibehållas på bästa tänkbara sätt när du återvänder hem.

HUR UTVECKLAS ETT BEROENDE

Ingen föds beroende men man kan födas med en högre sårbarhet att utveckla ett beroende. Oavsett hur lång tidsprocessen är blir det en nedbrytande process som inkräktar mer och mer på livet som att beröra hjärnans belöningssystem. Regelbundet användande av någon form av drog skapar kraftfulla belöningar som sedan gör att det blir svårt att bli nöjd utan drogen. Droger är en effektiv form av flykt från ångest, smärtsamma tankar eller ansvar. En effektiv flykt som i sig skapar nya saker att fly ifrån då det uppstår konsekvenser.

VAD ÄR ETT BEROENDE

Beroende är ett samlingsnamn för den problematik eller det tillstånd som beskriver ett destruktivt användande av en substans eller beteende eller en kombination av dessa. Beroende har olika allvarlighetsgrad och kan ta sig olika uttryck. Det finns gemensamma nämnare samt specifika symtom och tecken beroende på allvarlighetsgrad. Idag ser forskningen att beroendeproblematik rör sig på en skala för olika individer. Det innebär att människor kan ha olika allvarlighetsgrad i sitt beroende och ha ett specifikt sätt att använda på.

  • Riskbruk
  • Alkoholism
  • Spelberoende
  • Drogmissbruk
  • Läkemedelsberoende
  • Samsjuklighet

ALKOHOLMISSBRUK

Beroende är en komplex problematik. Det unika med alkoholism eller alkoholberoende som det kallas idag, är att alkoholen tar kontrollen och blir ens närmaste bundsförvant medan familj, vänner, kollegor och andra kommer i andra hand. Det kan sluta i tvångsmässigt drickande men det går att bryta och göra en förändring med rätt och professionell hjälp. Alkoholberoende drabbar många människor – oavsett kön, ålder, klass eller yrkesgrupp.

DROGMISSBRUK

Drogberoende skiljer sig då beroendet är kopplat till förändringar i hjärnan och dess belöningssystem. Den som är drogberoende reagerar annorlunda på droger än vad andra gör och drogen fyller en annan funktion i deras liv. Kombinationen av ett ökat begär och den brottsliga aspekten ger detta en annan nivå av konsekvenser.

SPELBEROENDE

Spelberoendet är slug och unik men har många likheter med ett kemiskt beroende. Kombinationen av tillgängligheten, ökad tid framför en skärm, problem med pengar, extremt begär att vinna tillbaka förluster samt ökad psykisk ohälsa i form av stress och ångest skapar i många fall extrema konsekvenser. Det unika med spelberoende är jakten att vinna tillbaka en förlust och förnekelsen till konsekvenserna försvinner, förlusten ska vinnas tillbaka till varje pris.

SAMSJUKLIGHET

Samsjuklighet är ett begrepp som används när det diagnostiserats ett beroende med en annan psykisk ohälsa, som ex. neuropsykiatriska sjukdomar. Ett beroende går ofta hand i hand med den psykiska ohälsan som medför en större risk att överkonsumera vid ångest eller depressioner. Ett beroende används ofta som ett flyktmedel från känslor, tankar eller tidigare upplevelser i sitt liv som istället genererar än ännu sämre psykisk hälsa.


Peter Johansson:
Kommunpolisen som pratade om brottsförebyggande och om droger som är vanliga i närområdet . Polisen arbetar tillsammans med kommunerna och andra aktörer, för att kunna infria de medborgarlöften som framkommer efter att vi haft dialoger med medborgarna om vad som behöver fokuseras på just i deras område, säger Peter Johansson.
Tillsammans verka för att en fungerande kvälls- /nattvandring struktureras och startas av ideella krafter i kommunen.

Pelle Sandstrak :
”MR Tourette” pratade om det här med att vara ”normal” eller ”onormal” som är en knivig fråga. Hur är man när man är ”normal” Pelle Sandstrak berättar om hur det är att leva med Tourettes syndrom. Pelle Sandstrak menar att livet är en berg-och dalbana. Han synar det perfekta livet i detalj och funderar över vårt behov av att alltid ”må bra”. De frågor Pelle Sandstrak dryftar bjuder in var och en av oss att inte frukta de/det som är annorlunda, utan snarare att värna om våra egna liksom om andras unika egenskaper – såväl i privatlivet som på arbetsplatsen.

Styrelsen avd. 54