Select Page

Med anledning av att arbetslöshetskassan under flera år tagit av det egna kapitalet för att inte höja medlemsavgiften, kan kassan inte längre göra det. Därför är en höjning av medlemsavgiften oundviklig. Avgiften höjs från 129 kronor till 149 kronor den 1 april 2019.

Med vänlig hälsning PAPPERSINDUSTRIARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA