Val av samrådsrepresentanter  2017-12-19 för 2 år      
             
Samråd Sulfaten Namn Avd Skift      
  Peter Andersson Massa 6-skift      
  Jan Karlsson Massa 6-skift      
  Gunnar Olsson Renseri  6-skift      
  Pernilla Broman Renseri  2-skift      
  Henrik Nilsson Lut 6-skift      
  Mikael Jebsen Lut 6-skift      
  Kari Heinonen Lut 6-skift      
  Mikael Hallberg Lut 6-skift HSO    
             
             
Samråd Pappersbruk/Transport Magnus Ström Pm7 6-skift      
  Anders Anefjärd Pm8 6-skift HSO    
  Per Östman  Pm9 6-skift      
  Pär Johansson PM10 6-skift      
  Roland Tilly Pm10 6-skift      
  Elise Appelberg Omr  2-skift      
  Tom Poikela Transport Dagtid      
  Stellan Eriksson Transport 6-skift      
  Göran Gunnar Transport Dagtid HSO    
             
             
Samråd Teknik/Transport Pia Olsén Lab 6-skift      
  Ida Ardell Lab Dagtid  Reserv : Agneta Sandström
  Mattias Höglund Lab Dagtid      
  Göran Gunnar Transport Dagtid HSO    
             
             
Samråd Underhåll/Transport Micael Nord Underhåll Dagtid      
  Christer Stafststedt Underhåll Dagtid      
  Samuel Castro Renseri/Mek Dagtid      
  Göran Gunnar Transport Dagtid HSO