”Vi är glada att meddela att vi nu är klara med förhandlingarna gällande lönerevision för kollektivare. Efter diskussioner med Pappers har företaget centralt under hösten 2017 och våren 2018 gjort analyser och lönekartläggningar vilket har resulterat i mer pengar till Skärblacka.

 

Det centrala avtalet ger 2% vilket motsvarar i snitt 522 kr. Tack vare de extra pengar vi har fått från koncernen har företaget och Pappers kommit överens om en lönerevisionsmodell där utgångspunkten har varit att det finns en generell del på 600 kr (snitt ca 2,3%), inklusive 11% året runt tillägg. Samt en individuell del där snittet är 1,5% (ca 400 kr) som cheferna har fördelat efter prestation, intern lönestruktur och marknadslöneläge. Observera att den individuella lönesättningen innebär att alla inte får 1,5% utan det finns en spridning upp och ner. Företaget har också lagt ut 300 kr till vissa prioriterade befattningar där det har varit svårt att rekrytera eller behålla personal.

 

Totalt har företaget lagt ut 4% i lönerevisionen för hela kollektivet.

 

En nyhet för i år är att alla medarbetare som ingår i lönerevisionen kommer att få ett lönebrev personligen från sin chef (eller chefs chef) och ett lönesamtal där chefen kommer att förklara på vilka grunder lönen är satt.   

 

Lönebreven ska vara distribuerade och  lönesamtal genomfört senast 23 augusti.  

 

De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 april och utbetalas med lönen i augusti.”

Förhandlingskommittén avd. 54