Kongress 

Kongressen är Pappers högsta beslutande organ och sammankallas vart 4:e år. Till kongressen väljer varje avdelning sina ombud.

Varje avdelning har ett ombud. Därutöver erhåller avdelningen ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. I avd. 54 har vi 4 ombud och 2 ersättare.

På kongressen behandlas övergripande strategiska frågor. Det är kongressen som fastställer våra stadgar och som väljer Förbundsstyrelse.

Vi har en egen motion som handlar om anställningsformer.

 

Styrelsen Pappers avd 54