På medlemsmötet antogs verksamhetsplaneringen för 2019.

Christer Stafstedt valdes till HSO för Underhåll på 3 år.

Mats Wessman valdes till TF. ordförande för stiftelsen och Pirjo Martinsson valdes till TF. kassör för stiftelsen fram till medlemsmötet i december. 

Det rapporterades ang. varma manöverrum och övriga lokaler, Mats Wessman har fått i uppdrag av Håkan Krantz att kolla över detta problem.

Det är upp till varje bruk att driva klädfrågan, en materielgrupp är tillsatt nästa möte 23/10. Mats Wessman är sammankallande.
Det skall beslutas i AMG (arbetsmiljögrupp) ang. arbetskläder om vi fortsättningsvis skall ha avtal med Fristad genom Tools.

Avd. 54 håller på med en förhandling angående utkallning, vi återkommer med information ang. detta