Hej.

Folkets Hus styrelse är i en process av generationsbyte just nu. Jag avgår ju som ordförande och ålderman i styrelsen vid nästa årsmöte.

Vår kassör – Ywonne – har ett år kvar av mandatet men behöver få en kassörsaspirant att lära upp under året. Det är ju en del rutiner och inloggningar som ska ”överföras” till ett nytt huvud.

Två övriga ledamöter – Mona och Micke – har också harvat i åtskilliga år och behöver hjälp att minska ner på bördan. Micke avgår vid nästa årsmöte och jag hoppas han kan stanna kvar några år ytterligare. Mona har ett år kvar.

Även suppleanter (ersättare) behövs.

 

Huset har haft en mycket hård kamp för att klara ekonomin med minskade kommunala bidrag. Våra ”publika” arrangemang har också haft svårighet att bära sig.

Det ekonomiska trycket har m.a.o. varit hårt.

 

Det där är ju emellertid normalt för föreningslivet. Lasse Stjärnkvist har våra svårigheter fullt klart för sig och kommunen har så smått börjat inse att Huset har ett värde. Det finns hopp alltså.

 

Men – allt bygger på att det fylls på med folk som kan driva Huset vidare.

 

Vårt största hot just nu är alltså INTE ekonomin. Att få folk att jobba för Folkets Hus är avgörande.

 

Vill vi ha Huset kvar behövs ideella krafter.

 

Hjälp oss med det. Hör med era medlemmar….

 

MVH

Lasse Adolfsson