Avtalets längd

 • Avtalet löper mellan den 1 april 2017 och till den 31 mars 2020.
 • Part äger rätt att senast den 30 september 2018 säga upp avtalet med upphörande den 31 mars 2019.
 • Avtalets totala värde är beräknat till 6,5 procent

   

   

  Översikt Löneökning & LP (Livsarbetstidspremie)

  image002

 

2017

2018

2019

Löneökning kr/år
Generell + lokal pott

569

522

620

LP avsättning %/år

0,2

0,2

0,2

Löneökning ack.

569

1091

1711

LP avsättning. ack

0,2

0,4

0,6

Livsarbetstidspremie

 • Inbetalning till pension
 • Beräknas på ALL lön, från första kronan
 • Till FORA

   

   

  Översikt pension

 • Avtalspension SAF – LO (ASL) 4,5 % (30 % över 7,5 IBB)
 • Arbetstidskonto till pension 4,48 %
 • Livsarbetstidspremie 0,6 %

   

   

  Löner 2017

 • Löner höjs med minst med 284 kr från 1 april 2017
 • Lokal pott om 285 kr att fördelas i lokal förhandling
 • ”Stupstock” på 512 kr och 57 kr att fördelas i befintliga lönesystem.
 • Särskilda tillägg höjs med 2,0 procent
 • Avsättning LP (Livsarbetstidspremie) 0,2 procent

   

  Förändringar i avtalstext

  Kollektivavtalet: § 4 Livsarbetstid

  Allmänna anställningsvillkor: Ny andra mening i §3 moment 4