Årets löneförhandling är avslutat med resultatet att vi landar i stupstock, 90 % generellt och 10 % individuellt.
512:-  generellt till alla. 
57:-/person i en pott som företaget  fördelar helt ensidigt, vilket betyder att alla inte kommer att få ta del av dessa pengar.
De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 april och utbetalas med lönen senast i september.