Inbjudna var chefer arbetsledare fackliga ordföranden samt skyddsombud. Cheferna deltog endast på FM.

Förmiddagen började med att Håkan Krantz hälsade oss alla välkomna och poängterade att det var ett initiativ från pappers, därefter lämnade han över ordet till Christer Simrén som informerade om att koncernen lyfter skydd och säkerhet högst upp på agendan, han uppmanade alla att under inga omständigheter ska vi göra avsteg ifrån skydd och säkerhet ”Vi vill komma hem i samma skick som vi kom till jobbet” detta blev som en röd tråd under hela hans anförande. Han visade också statistik över hur övriga i branschen ligger till när det gäller 0–olycksfall och vi genomsnitt är varken bra eller sämre en övriga, där vill han att vi ska bli mycket bättre för att vi ska kunna nå målet som är 0-olycksfall år 2020 med hjälp av TSF (Tillbud och skadefri). Vi avslutade förmiddagen med lunch för skyddsombuden, Christer och Håkan på Folkets Hus därefter började vi eftermiddagen med en öppen dialog samt att vi presentera våra funderingar och frågor bl.a. hur vi ska höja statusen på skyddsombuden ( förslag mottages gärna ) många bra ämnen och diskussioner avhandlades under eftermiddagen. Dagen avslutades med kaffe och positivitet.