Avtalsprocessen

Avtalsrörelsen pågår för fullt och den avviker inte från andra avtalsrörelser.
Frågor i årets avtalsrörelse är bla:

  • Låglönesatsning
  • Arbetspassets längd
  • Bemaningsfrågan
  • Lönstupstock (90-10)
  • ATK
  • Förändra 5 och 10 år i delpension / ATK 28% ökas
  • Kompetensutv / Utbildning
  • Entreprenörsfrågan

Status i förhandlingarna just nu är att det verkar vara låst läge. Man har inte närmat sig varandra nämnvärt mycket för att hitta en överenskommelse.  Det är inget onormalt det brukar se ut så här inför spurten av avtalsrörelsen och rätt var det är så löser det sig, förhoppningsvis i slutet av denna månad.