Hej medlem!

Nu vill vi ge dig möjligheten att få följa med på en dag i hälsans tecken.

Detta kommer att ske LÖRDAGEN DEN 14 MAJ.

Vi startar dagen med ett yogapass på Friskis och Svettis city Norrköping.
Detta följs av ett föredrag i ABF:s lokaler "röda stugan” vid Bergslagstorget, som kommer att hållas av Helene Helge från företagshälsovården.
Vi avslutar sedan dagen med en gemensam lunch.
Schemat kommer att se ut som följer: Vi träffas kl. 09:10 utanför Friskis o Svettis, ombyte inför yogapass som börjar kl. 09:30.

Kl. 11:00 föredrag om stress/sömn/kost. Gemensam lunch kl.12:30.
Intresserad?

Anmäl dig senast den 2 maj till pappers.avd54@telia.com 
Om du har någon allergi så uppge detta i så fall.

Välkomna!