Samråd Sulfaten Namn Avd Skift      
  Mikael Jebsen Lut A      
  Kari Heinonen Lut B      
  Peter Andersson Massa A      
  Jan Karlsson Massa D      
  Henrik Nilsson Lut C      
  Pernilla Broman Renseri 2-skift A      
  Gunnar Olsson Renseri  B      
  Mikael Hallberg Lut A HSO    
             
             
Samråd Pappersbruk/Transport Roland Tilly Pm4 A      
  Magnus Ström Pm7 F      
  Pär Johansson Pm8 F      
  Elise Appelberg Omr 2-skift A      
  Per Östman  Pm9 D      
  Anders Anefjärd Pm8 B HSO    
  Göran Gunnar Transport Dagtid      
  Tom Poikela Transport Dagtid      
  Anders Johansson Transport 2-skift C      
  Stellan Eriksson Transport B      
  Göran Gunnar Transport Dagtid HSO    
             
             
Samråd Teknik/Transport Pia Olsén Lab F      
  Ida Ardell Lab Dagtid  Reserv : Agneta Sandström
  Mattias Höglund Lab Dagtid      
  Göran Gunnar Transport Dagtid HSO    
             
             
Samråd Underhåll/Transport Micael Nord Underhåll Dagtid      
  Christer Stafststedt Underhåll Dagtid      
  Samuel Castro Renseri/Mek Dagtid      
  Göran Gunnar Transport Dagtid HSO    
       
             
   

Gott Nytt År
önskar Styrelsen pappers avd. 54