Som Du säkert vet så pågår förhandlingar om nya avtal för de flesta grupper av anställda i Sverige under denna vår. Så även för oss som jobbar på olika pappersbruk. Det avtal som gäller idag löper ut den sista mars.

Vårt förbund, Pappers, förhandlar med vår motpart, Industriarbetsgivarna, och ambitionen är självklart att ett nytt avtal ska finnas klart till den första april.

Kravlistor är växlade, förhandlingar pågår men det är ju inte alldeles säkert att något avtal är klart när det gamla går ut. I ett sådant läge kan någon av parterna ta till s.k. stridsåtgärder för att sätta tryck på sin motpart.

En stridsåtgärd som arbetsgivarna kan använda är lockout som betyder att den grupp de då väljer låses ute från arbetet.

En annan stridsåtgärd är att Pappers kan varsla om arbetsnedläggelse, strejk, vilket Ni alla känner till.

Bryter strejk eller lockout (eller annan stridsåtgärd) ut kan företaget stänga av vårt tillträde till fabriksområdet, till intranät inklusive mailhantering och företagets mobiltelefoner.

 

För att vi i ett sådant läge ska kunna hålla kontakt med Er medlemmar kommer vi att använda SMS-utskick och även mail till privata mailadresser. Vi behöver därför Din hjälp med dessa uppgifter.

Var vänlig och skicka Ditt Namn, Avdelning, En privat mailadress och Ditt privata mobilnummer till pappers.avd54@telia.com