Årets löneförhandling är avslutat med resultatet att vi landar i stupstock, 90 % generellt och 10 % individuellt, summan till fördelning är 716 kr vilket innebär: 580 kr till alla (generellt) och 136 kr för företaget att fördela individuellt.

De 580 kr är enligt följande: 304 kr (generellt) + 33 kr (11 % året runt uppräkning)
+ 243 kr (stupstock).
Till individuell fördelning för företaget 136 kr (61 kr + 75 kr). 61 kr är stupstock.

Orsaken till detta är att i samband med årets lokala löneförhandling har en uppgörelse från avtalsåren 2010-2012 slutligt hanterats. Enligt ett lokalt protokoll från den tiden kommer 75 kr därför återföras till årets lönepott. Den summan kommer att läggas till individuell fördelning.

De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 april och utbetalas med lönen senast i november.