Uppdatering:

Försäkringspremien för vårat försäkringspaket har från januari 2015 ändrats till 43:- /mån mot tidigare 48:-/mån. Det kommer att justeras på februarilönen.

Marie

På Pappers förbundsmöte den 20-21/11 2014 togs beslut om att Pappers försäkringsskydd ska göras så lika de andra LO förbunden som möjligt. Detta samtidigt som villkoren förändras/förbättras. I korthet betyder det att vi kommer att ha en sjukförsäkring som består i 5 % av ett Pbb/per månad, från dag 91 och 1,5 år framåt. Du kan vara 100, 50 eller 25 % sjuk. Är du berättigad till sjukpenning får du ersättning. Dessutom har vi fortfarande Diagnosförsäkring. Vid vissa svåra sjukdomar kan du få ett engångsbelopp utbetalat. Blir du sjuk ta kontakt med undertecknad eller avdelningen. Råkar du ut för ett olycksfall är du också försäkrad. Även då tar du kontakt med oss, eller anmäler själv till Folksam. Vi har även en livförsäkring bestående av 3 Pbb i vårt försäkringspaket. Det betyder att dina anhöriga får lite ekonomisk hjälp om det värsta skulle hända. Denna försäkring är bra då den inte har någon, eller bara liten nedtrappning på grund av ålder. Alla dessa ändringar gäller från 1/1-15, så under några månader framåt gäller övergångsregler. Ta kontakt med oss om du råkar illa ut! Kanske du har rätt till någon ekonomisk hjälp.

//Lisa

Försäkringsansvarig Pappers avd. 54