Pappers och övriga fack är nu överens om hur korrigeringen av rörlig semesterersättning ska hanteras. Vi har tagit hjälp av Mikael Jansson, Pappers förbund, som bollplank och rådgivare, företaget har använd Industriarbetsgivarna i samma syfte.

När fel uppstår på lön så finns det lagar som arbetsgivare behöver förhålla sig till, som t ex reglerar hur lång tid tillbaka en korrigering ska göras.

I detta fall, när det handlar om semesterersättning, är det Semesterlagen som träder i kraft med en preskriptionstid på 2 år. Det betyder att en korrigering ska göras två år tillbaka i tiden.

Medarbetare som fortfarande jobbar i företaget vill man dock kompensera mer än så. En allmän lönefordran har en preskriptionstid på 10 år, och vi har tillsammans med företaget gjort en överenskommelse som motsvarar det.

Styrelsen