Den 14 april 2015 hade Pappers avd. 54 årsmöte i Skärblacka Folkets Hus då det bla var val av ordförande i avdelningen. Från förbundet deltog Bengt Sjöholm som även var mötesordförande. För underhållningen före mötet stod The Old Spares, som består av Samuel Castro och Rory Orman, vilka fick avd. 54´s  kulturstipendier 2015.
Drygt 80 medlemmar deltog på mötet.  Efter årsmötet intogs en mycket god buffé från restaurang Strömporten.

Nedan följer styrelsens samansättning efter årsmötet:

Ordförande                                           Marie Olsén

Vice ordförande                                  Mats Wessman

Kassör                                                     Pirjo Martinsson

Vice kassör                                            Marie Olsén

Sekreterare                                           Johanna Fredriksson

Vice sekreterare                                  Christer Stafstedt

Studieorganisatör                               Leena Ollikainen

Vice Studieorganisatör                      Monica Peterson

Ledamot                                                 Elise Appelberg

Ledamot                                                 Micael Hallberg

Ersättare                                                Mats Wessman

Ersättare                                                Monica Peterson

Ersättare                                                Roland Tilly