Vi har i dagarna skickat ut enkäten angående lönesamtalet. Enkäten kommer att skickas ut i pappersform samt med mail för att nå alla medlemar.

Det är viktigt att vi får många svar, då blir det ett bra underlag för nästa års lönesättning.

Styrelsen

Pappers avd. 54