Nu är det dags för pappers kongress. Mats Wessman, Marie Olsén och Elisabeth Hjelte är ordinarie kongressombud samt Pirjo Martinsson, Leena Ollikainen och Micael Hallberg är med som ersättare .

Det som kommer att behandlas är: – Organisationsutredningen, – Motioner och utlåtanden, – Förslag till nya stadgar och val av bla. Förbundsordförande, 1:e Vice. ordförande/Sekreterare, 2:e Vice. ordförande/ Kassör

Vi åker alla idag torsdag 4/9.  Vid akuta ärenden maila till: marie.olsen@billerudkorsnas.com  mats.wessman@billerudkorsnas.com  så hör vi av så fort vi kan.

Rose-Marie Eklund ersätter Mats som HSO den 5-7/9 på telefon. 0706322113.

 

Marie & Mats