På Pappers kongress i Sundsvall,  valdes en ny förbundsstyrelse för de kommande fyra åren.

Förutom ett byte på ordförandeposten faller också förbundssekreteraren Bengt Sjöholm för åldersstrecket.

Eftersom den tidigare ledamoten Mikael Lilja tar steget upp till posten som förste vice ordförande behövde alltså kongressen välja två nya ledamöter och det blev alltså ordförandena från Husum och Skoghall.

Det gör att Pappers nya ledning består av följande personer:

Matts Jutterström (ny) ordförande, Mikael Lilja (ny) förste vice ordförande, Henry Heiniö, andre vice ordförande och förbundskassör.

Dessa tre utgör förbundets verkställande utskott, VU.

I förbundsstyrelsen ingår i övrigt: Kenneth Olsson (ny), Husum (Norra Norrland), Jennie Söderman, Väja (Södra Norrland), Lars-Göran Johansson, Grycksbo (Gävle-Dala), Pelle Eriksson, Frövi (Östra distriktet), Peter Östergren (ny), Skoghall (Västra distriktet) och Nils-Erik Andersson, Värö (Södra distriktet).

Marie