Då alla inte hade möjlighet att gå på LAF utbildningen under megastoppet, kommer nu en ny möjlighet.  Den består av 5 tim enklare genomgång av rättigheter och skyldigheter, samt 3 tim genomgång av ditt försäkringsskydd. Det görs på ett lättsamt och trevligt sätt och utbildningen blev mycket uppskattad i höstas. Passa på att anmäla dig snarast! Utbildningen är på betald arbetstid/utfyllnadstid. Anmälan görs på Intranätet och/eller prata med din chef.
Datum:18/3 i Roxen Glan