Dags att rösta i EU valet, ett mycket viktigare val än vad de flesta tror. Många av våra lagar som styr arbetsmiljö stiftas i Bryssel och idag sitter det en majoritet av högern där som står på arbetsgivarnas sida och vill försämra för arbetstagarna, så att vi inte ska kunna ha vår styrka kvar utan att arbetsgivarna ska få härja fritt.

Micael Hallberg

Politiskansvarig avd. 54