Vi har denna vecka skrivit en överenskommelse om avsteg från 11 tim dygnsvila. Huvudregeln är fortfarande att 11 tim ska eftersträvas, men vi vet alla att när det är stopp kan gränsen för arbetstiden överskridas. Då vi alla har samma mål, att få igång fabriken på ett säkert sätt, har vi gått med på en skrivelse som ger lite extra ledig tid för de som måste jobba långa dagar. Dock måste alla ha minst 8 tim. vila per dygn. Om du känner att detta rör dig, prata med din närmaste chef. Du kan också vända dig till fackexpeditionen för mer info.

Tänk på att arbeta säkert. Bättre att det tar någon minut längre tid än att en olycka händer!!